เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
 • pic_news/1922_images_15_05_2018_15_05_00p1cdgqe76m1b3bd269j41llh9ji8.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1922_images_15_05_2018_15_05_00p1cdgqe76m1t8o10t7kepfp63026.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1922_images_15_05_2018_15_05_00p1cdgqe76mka9om53nhnog1j624.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1922_images_15_05_2018_15_05_00p1cdgqe76ml3b1tbpdup11s0hss7.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1922_images_15_05_2018_15_05_00p1cdgqe76mqur1kmh8431f7prlu5.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00001922_images_15_05_2018_15_06_54S_7960968767391.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00001922_images_15_05_2018_15_06_55S_7960968537740.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00001922_images_15_05_2018_15_06_55S_7960968398340.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00001922_images_15_05_2018_15_06_55S_7960968347184.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 15 พ.ค. 2561 15:04:42    อ่าน (000060)
             14 พฤษภาคม 2561 นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป