เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : กองช่าง นำเครื่องจักรกลปรับเกรดถนนในเขต อ.จตุรพักรพิมาน
 
 • pic_news/1937_images_17_05_2018_19_34_5058881.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1937_images_17_05_2018_19_34_5058882.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1937_images_17_05_2018_19_34_5058884.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1937_images_17_05_2018_19_34_5058885.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1937_images_17_05_2018_19_34_5158886.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 17 พ.ค. 2561 19:34:35    อ่าน (000073)
             กองช่าง นำเครื่องจักรกลปรับเกรดถนนในเขต ต.อีง่อง อ.จตุรพักรพิมาน ตามโครงการ อบจ.พบประชาชน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป