เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : ประชุมเพื่อติดตามการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน
 
 • pic_news/1952_images_21_05_2018_10_20_54p1ce09t5sf1sa31hj31qec1n1sqpi5.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1952_images_21_05_2018_10_20_54p1ce09t5sf1chvhbb72r1h3a1vns6.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1952_images_21_05_2018_10_20_54p1ce09t5se1mksn2q2st1aq8sor4.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1952_images_21_05_2018_10_20_54p1cdgqe76m1b3bd269j41llh9ji8.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1952_images_21_05_2018_10_20_54p1ce09t5sf185lrv6hb61vvg1s709.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 21 พ.ค. 2561 10:20:35    อ่าน (000041)
             วันที่ 18 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ฝ่ายนิเทศและประเมินผลการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดการประชุมเพื่อติดตามการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ณ. ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รกน.ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ พบปะและให้แนวทางการจัดการศึกษาแก่คณะครูที่เข้าร่วมประชุม
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป