เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : จัดฝึกอบรม CMO ตลาดประชารัฐ
 
 • pic_news/1973_images_31_05_2018_11_08_1133944197_1031554330326803_4715426198933471232_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1973_images_31_05_2018_11_08_1133964653_1031554350326801_1220579072153747456_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1973_images_31_05_2018_11_08_1133964794_1031554410326795_2391509112639717376_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1973_images_31_05_2018_11_08_1234015787_1031554386993464_7352715051309989888_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1973_images_31_05_2018_11_08_1234046269_1031554383660131_9220776042656956416_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1973_images_31_05_2018_11_08_1234199457_1031554403660129_1891681679387394048_n.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 31 พ.ค. 2561 11:07:57    อ่าน (000045)
             วันพุธที่ 30 พ.ค 61 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดฝึกอบรม CMO ตลาดประชารัฐ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามแนวทางประชารัฐจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดยนายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้ยเอ็ด เป้าหมายผู้เข้าอบรมคือ CMO ของตลาดประชารัฐ 7 ประเภท 130 แห่ง ผู้เข้าอบรมจำนวน 250 คน กำหนดระยะเวลา 2 วัน คือระหว่างวันที่ 30-31 พ.ค. 61 วัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของประชาชน 2. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลตามโครงการตลาดประชารัฐ ให้เกิดผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรม 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนและผู้ประกอบการ สามารถยกระดับการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการและผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ (CMO) สามารถให้คำแนะนำการบริหารจัดการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์การตลาด พัฒนาสินค้า และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บ
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป