เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : จังหวัดร้อยเอ็ด จัดแถลงข่าว การจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ดประจำปี 2562
 
 • pic_news/2458_images_25_02_2019_13_05_3452602200_1236971299785104_9158348203383324672_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2458_images_25_02_2019_13_05_3552676627_1236972536451647_8635811710373986304_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2458_images_25_02_2019_13_05_3552688644_1236971383118429_7577229445891620864_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2458_images_25_02_2019_13_05_3552816972_1236972169785017_7741676644074520576_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2458_images_25_02_2019_13_05_3552891177_1236971656451735_6655411953864802304_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2458_images_25_02_2019_13_05_3552932077_1236971876451713_7917481144537317376_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2458_images_25_02_2019_13_05_3652956375_1236972623118305_2554688938988011520_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2458_images_25_02_2019_13_05_3653145770_1236972606451640_2241901876868022272_n.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 25 ก.พ. 2562 13:05:16    อ่าน (000073)
             จังหวัดร้อยเอ็ด จัดแถลงข่าว การจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ดประจำปี 2562 สร้างการรับรู้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ เสริมสร้างความรักความสามัคคี และอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น. ที่ลานพระพุทธโคดมเกาะกลางบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ดประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายจากนายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำข้าราชกาแรละพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมแถลงข่าวขบวนการแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน ในงานมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวร้อยเอ็ด และสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป