เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : โครงการกำจัดขยะอันตราย
 
 • pic_news/2488_images_14_03_2019_10_53_26S__272457736.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2488_images_14_03_2019_10_53_26S__272457737.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2488_images_14_03_2019_10_53_26S__272457741.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2488_images_14_03_2019_10_53_27S__272457744.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 14 มี.ค. 2562 10:53:16    อ่าน (000040)
             โครงการกำจัดขยะอันตราย ดำเนินการโดยกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวบรวมขยะอันตรายไปกำจัดให้ถูกหลักวิชาการต่อต่อไป
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป