เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : โครงการกำจัดขยะอันตราย
 
 • pic_news/2500_images_20_03_2019_13_39_05S__272736297.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2500_images_20_03_2019_13_39_05S__272736302.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2500_images_20_03_2019_13_39_05S__272744461.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2500_images_20_03_2019_13_39_06S__272744463.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2500_images_20_03_2019_13_39_06S__272744464.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2500_images_20_03_2019_13_39_06S__17965081.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 20 มี.ค. 2562 13:38:45    อ่าน (000072)
             โครงการกำจัดขยะอันตรายโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โซนเมืองร้อยเอ็ด ขยะอันตรายชุมชนที่รวบรวม ได้แก่ หลอดไฟทุกชนิด แบตเตอรี่/ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี ในวันที่ 19 มีค.62 สามารถรวบรวมขยะอันตรายชุมชนได้ 3 ตัน
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป