เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ช่วงบ่ายวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 
 • pic_news/2651_images_07_05_2019_10_20_5259464455_2275734779129130_5161496953925664768_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2651_images_07_05_2019_10_20_5257430290_2275735482462393_7026861723717992448_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2651_images_07_05_2019_10_20_5259850979_2275734712462470_1316923950336311296_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2651_images_07_05_2019_10_20_5259828043_2275734609129147_883053075718209536_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2651_images_07_05_2019_10_20_5359590085_2275735115795763_3434276783552200704_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2651_images_07_05_2019_10_20_5359899795_2275735329129075_6612035326795841536_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2651_images_07_05_2019_10_20_5359571733_2275734452462496_5506227603381420032_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2651_images_07_05_2019_10_20_5459565715_2275734532462488_3639962677163327488_o.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 07 พ.ค. 2562 10:20:28    อ่าน (000089)
             องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ช่วงบ่ายวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในช่วงบ่ายวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายมังกรยนต์ ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด จัดขึ้น ณ มณฑลพิธีบริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี และนำลงนามถวายพระพร และมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมอย่างเนืองแน่น
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป