เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
 
 • pic_news/2688_images_17_05_2019_11_53_4317896.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2688_images_17_05_2019_11_53_4317905.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2688_images_17_05_2019_11_53_4317916.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2688_images_17_05_2019_11_53_4417918.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2688_images_17_05_2019_11_53_4417919.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2688_images_17_05_2019_11_53_4417921.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2688_images_17_05_2019_11_53_4417924.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2688_images_17_05_2019_11_53_4422944.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2688_images_17_05_2019_11_53_4526994.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2688_images_17_05_2019_11_53_4583368.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 17 พ.ค. 2562 11:53:17    อ่าน (000044)
             องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ข้าราชการ พนักงาน และนักเรียน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 ณ บริเวณศูนย์เครื่องมือกล อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 200 ต้น ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์กล้าไม้หลายชนิดจากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532. อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้แห่งชาติ กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กาบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ โดยร่วมแรง ร่วมใจกันปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มความอุดมสมบูรณ์และสร้างสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ที่ดีเพื่อโลกของเราทุกคน
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป