เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : อบจ.พบประชาชน ต.บ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย
 
 • pic_news/2700_images_22_05_2019_19_28_1320190522_121513.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2700_images_22_05_2019_19_28_1320190522_103820.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2700_images_22_05_2019_19_28_1420190522_105644.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2700_images_22_05_2019_19_28_1520190522_103808.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2700_images_22_05_2019_19_28_1520190522_102823.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2700_images_22_05_2019_19_28_1620190522_100924.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2700_images_22_05_2019_19_28_1620190522_100839.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2700_images_22_05_2019_19_29_0620190522_095841.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2700_images_22_05_2019_19_29_0720190522_102121.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2700_images_22_05_2019_19_29_0820190522_095719.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 22 พ.ค. 2562 19:26:49    อ่าน (000047)
             อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 อบจ.ร้อยเอ็ด จัดโครงการ อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นางจิตรา คงเพชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และทีมงานอบจ.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ให้บริการสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนชาวตำบลบ้านฝาง อาทิ การตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากคณะแพทย์และพยาบาล การประชาสัมพันธ์โครงการกำจัดขยะอันตรายชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกองสาธารณสุข การบริการตัดผมและให้คำปรึกษาข้อกฎหมายโดยสำนักปลัดฯ การจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาประหยัด โดยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดนิทรรศการการศึกษา โดยอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด TK Park Roi Et
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป