เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : อบจ.ร้อยเอ็ดประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
  • pic_news/00002758_images_11_06_2019_09_35_57Untitled-1.jpg

    Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 11 มิ.ย. 2562 09:34:14    อ่าน (000036)
             อบจ.ร้อยเอ็ดประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
ไฟล์แนบ : Download
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป