เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
 • pic_news/2762_images_11_06_2019_15_56_54stat62.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00002762_images_12_06_2019_08_59_52bo.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00002762_images_12_06_2019_08_59_52hotel.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00002762_images_12_06_2019_08_59_52oil.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 11 มิ.ย. 2562 15:56:48    อ่าน (000028)
             ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จำนวนผู้ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากน้ำมัน ยาสูบ และผู้เข้าพักในโรงแรม ปี 2562
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป