เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : กิจกรรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะเปียกโดยกองสาธารณสุข
 
 • pic_news/2789_images_17_06_2019_09_24_5762452274_2744740892206807_3062912333224345600_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2789_images_17_06_2019_09_24_5762467658_2726097347418918_983910345326198784_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2789_images_17_06_2019_09_24_5864268742_199277424282779_8724301883646148608_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2789_images_17_06_2019_09_24_5864401101_332242377469870_5096653741008879616_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2789_images_17_06_2019_09_24_5864490071_501151353959288_2176913631495585792_n.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 17 มิ.ย. 2562 09:24:40    อ่าน (000063)
             เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะเปียกให้กับนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามหลัก 3Rs (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) โดยการลด คัดแยก และจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง กิจกรรมประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้และสาธิตการทำถังขยะเปียก พร้อมทั้งให้นักเรียนฝึกลงมือทำถังขยะเปียกในโรงเรียนเพื่อรองรับขยะเปียก เช่น เศษอาหาร พืชผัก เศษผลไม้ โดยเฉพาะ โรงอาหารในโรงเรียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ที่มีการย่อยสลายได้ง่าย นักเรียนสามารถต่อยอดการจัดการขยะเปียกโดยนำไปปฏิบัติต่อที่บ้านได้
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป