เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : อบจ.ร้อยเอ็ดร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
 
 • pic_news/2813_images_26_06_2019_14_55_1140391.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2813_images_26_06_2019_14_55_1240393.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2813_images_26_06_2019_14_55_12154411.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2813_images_26_06_2019_14_55_1265075666_2263503490607871_8311031884087820288_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2813_images_26_06_2019_14_55_1264908493_2263503810607839_660521912350277632_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2813_images_26_06_2019_14_55_1365446131_2263503400607880_2183534164668579840_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2813_images_26_06_2019_14_55_1365457378_2263523250605895_5146987132765601792_o.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 26 มิ.ย. 2562 14:54:46    อ่าน (000096)
             อบจ.ร้อยเอ็ดร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณลานสาเกตนคร บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป