เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : โครงการให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรในสังกัด อบจ.โดยกองสาธารณสุข
 
 • pic_news/2845_images_08_07_2019_15_19_558708.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2845_images_08_07_2019_15_19_55S__280174595.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2845_images_08_07_2019_15_19_55S__280174604.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2845_images_08_07_2019_15_19_56S__280174605.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2845_images_08_07_2019_15_19_56S__280174603.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2845_images_08_07_2019_15_19_56S__280174600.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2845_images_08_07_2019_15_19_568751.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2845_images_08_07_2019_15_19_56S__280174602.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 08 ก.ค. 2562 15:19:22    อ่าน (000071)
             โครงการให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรในสังกัด อบจ.โดยกองสาธารณสุขร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาและเป็นไปตามมาตรฐาน
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป