เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
 
 • pic_news/2850_images_19_07_2019_10_50_4234213.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2850_images_19_07_2019_10_50_4234215.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2850_images_19_07_2019_10_50_4234216.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2850_images_19_07_2019_10_50_4234227.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2850_images_19_07_2019_10_50_4334235.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2850_images_19_07_2019_10_50_4334238.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2850_images_19_07_2019_10_50_4334239.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2850_images_19_07_2019_10_50_4347689.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2850_images_19_07_2019_10_50_4334252.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2850_images_19_07_2019_10_50_4447682.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2850_images_19_07_2019_10_51_0247686.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2850_images_19_07_2019_10_51_0334247.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2850_images_19_07_2019_10_51_0334249.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2850_images_19_07_2019_10_51_0347684.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 19 ก.ค. 2562 10:50:00    อ่าน (000039)
             วัน 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับคณะครู นักเรียน ณ ร.ร.โพธิ์ทองพิทยาคม ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป