เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
 
 • pic_news/00002851_images_19_07_2019_11_07_1934213.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00002851_images_19_07_2019_11_07_2034215.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00002851_images_19_07_2019_11_07_2034216.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00002851_images_19_07_2019_11_07_2034227.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00002851_images_19_07_2019_11_07_2034235.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00002851_images_19_07_2019_11_07_2034238.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00002851_images_19_07_2019_11_07_2134242.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00002851_images_19_07_2019_11_07_2147686.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00002851_images_19_07_2019_11_07_2147685.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00002851_images_19_07_2019_11_07_2147684.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00002851_images_19_07_2019_11_07_4447678.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00002851_images_19_07_2019_11_07_4447677.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00002851_images_19_07_2019_11_07_4434252.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00002851_images_19_07_2019_11_07_4534249.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00002851_images_19_07_2019_11_07_4534248.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00002851_images_19_07_2019_11_07_4547689.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00002851_images_19_07_2019_11_07_45408105.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 19 ก.ค. 2562 11:06:41    อ่าน (000039)
             วัน 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับคณะครู นักเรียน ณ ร.ร.โพธิ์ทองพิทยาคม ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป