เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : ทำบุญตักบาตรในโครงส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา
 
 • pic_news/2925_images_13_08_2019_09_00_5225167.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2925_images_13_08_2019_09_00_5225169.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2925_images_13_08_2019_09_00_5225173.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2925_images_13_08_2019_09_00_5225175.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2925_images_13_08_2019_09_00_53129923.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2925_images_13_08_2019_09_00_53129924.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2925_images_13_08_2019_09_00_5325200.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2925_images_13_08_2019_09_00_5325196.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2925_images_13_08_2019_09_00_53129916.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2925_images_13_08_2019_09_00_5425202.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 13 ส.ค. 2562 09:00:21    อ่าน (000035)
             องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมทำบุญตักบาตรในโครงส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป