เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : อบจ.ติดตั้งสะพานช่วยเหลือประชาชนเขตประสบอุทกภัย
 
 • pic_news/2114_images_03_08_2018_16_00_331533286272167.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2114_images_03_08_2018_16_00_371533286272167.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2114_images_03_08_2018_16_01_001533286272167.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2114_images_03_08_2018_16_01_001533286263781.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2114_images_03_08_2018_16_01_341533286257657.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2114_images_03_08_2018_16_01_341533286253138.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2114_images_03_08_2018_16_02_331533286245478.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2114_images_03_08_2018_16_03_021533286272167.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2114_images_03_08_2018_16_03_021533286270295.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2114_images_03_08_2018_16_03_031533286257657.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2114_images_03_08_2018_16_03_031533286253138.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2114_images_03_08_2018_16_03_031533286245478.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 03 ส.ค. 2561 15:56:36    อ่าน (000045)
             2 ส.ค.61 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำทีมสร้างสะพาน ความยาว 12 เมตร ติดตั้งบริเวณจุดถนนขาดจากน้ำหลาก ที่บ้านไค่นุ่น ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรได้สะดวก
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป