เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : รองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะในโอกาสเดินทางมามอบนโยบายและตรวจเยี่ยมพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด2561
 
  • pic_news/2116_images_06_08_2018_13_12_2938655911_1599625106816341_5936423321728974848_o.jpg

    Orange Fish
  • pic_news/2116_images_06_08_2018_13_12_3038670955_1599627286816123_2382326180503093248_o.jpg

    Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 06 ส.ค. 2561 13:07:15    อ่าน (000026)
             วันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะในโอกาสเดินทางมามอบนโยบายและตรวจเยี่ยมพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดกาฬสินธุ์ และประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการ ณ จังหวัดขอนแก่น และนำเสนอ ติดตามผลการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ดังนี้ ๑.โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ๒.โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ?เราทำความดี ด้วยหัวใจ?เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ๓.การบริหารจัดการขยะ ๔.โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ๕.ปัญหาสำคัญของจังหวัดที่ต้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไข ได้แก่ น้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ อุทกภัย ขยะสะสมตกค้าง และเส้นทางคมนาคมไม่ได้มาตรฐาน หลังจากนั้น พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงอาคารระบายน้ำ ที่อ่างเก็บน้ำธวัชชัย อำเภอธวัชุบุรี และเดินทางไปจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อไป #รองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะในโอกาสเดินทางมามอบนโยบายและตรวจเยี่ยมพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด2561 ======================= ข่าวโดย : สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป