เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน อ.จตรพักตรพิมาน
 
 • pic_news/2165_images_22_08_2018_18_35_59FB_IMG_1534937619859.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2165_images_22_08_2018_18_35_59FB_IMG_1534937617591.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2165_images_22_08_2018_18_35_59FB_IMG_1534937614111.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2165_images_22_08_2018_18_35_59FB_IMG_1534937598505.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2165_images_22_08_2018_18_35_59FB_IMG_1534937611551.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2165_images_22_08_2018_18_36_00FB_IMG_1534937595573.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2165_images_22_08_2018_18_36_00FB_IMG_1534937571341.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 22 ส.ค. 2561 18:35:15    อ่าน (000062)
             อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 ณ วัดบ้านหนองตอ ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายคำสี สืบเมืองซ้าย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน นายประเทือง เพชรโรจน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยเคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เอ็กเรย์ อัลต้าซาวด์เคลื่อนที่ จำหน่ายสินค้าราคาถูก มีและดนตรีพร้อมเครื่องเสียงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ห้องสมุดเคลื่อนที่ และนำเครื่องจักรกลปรับเกรดถนนในเขตตำบลหัวช้าง นายเชษฐา เจริญศิริ นายกเทศมนตรีตำบลหัวช้าง นำผู้บริหารและข้าราชการจากองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ร่วมโครงการ และนำประชาชนในพื้นที่มารับบริการ จำนวน 500 คน
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป