เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : โครงาการรอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561
 
 • pic_news/2171_images_29_08_2018_10_15_03p1cm1n3abfo4o1tpbiiipdt65eo.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2171_images_29_08_2018_10_15_03p1cm1n3abf8oa1aep5rl17kasqdq.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2171_images_29_08_2018_10_15_03p1cm1n3abep17117hdd2sh27klf.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2171_images_29_08_2018_10_15_03p1cm1n3abe61rsb7g0ub5ib6bh.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2171_images_29_08_2018_10_15_03p1cm1n3abe1po91c6c98a2b1s90j.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2171_images_29_08_2018_10_15_04p1cm1n3abc88c17hl1a14hvc1ugh5.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 29 ส.ค. 2561 10:14:46    อ่าน (000060)
             วันที่ 28 สิงหาคม 2561 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม จัดโครงาการรอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น ร้อยเอ็ด โดยท่านนางจุรีพร สินธุไพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ท่านสิรีนาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 200 คน
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป