เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : โครงการ "การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ ด้วย QR Code"
 
 • pic_news/2172_images_29_08_2018_10_18_22p1cm1oj2d6j6gf21n5f10an1rh9i.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2172_images_29_08_2018_10_18_22p1cm1oj2d6eq51jdd1cun18qq1kl6l.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2172_images_29_08_2018_10_18_22p1cm1oj2d516h61pjc1oan1ed11l5e.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2172_images_29_08_2018_10_18_22p1cm1oj2d645p1oki1osi7qt53p.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2172_images_29_08_2018_10_18_23p1cm1oj2d614iv112bqdf1s3d53tm.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2172_images_29_08_2018_10_18_23p1cm1oj2d53s7l1j716p81iaig.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 29 ส.ค. 2561 10:18:05    อ่าน (000061)
             วันที่ 28 สิงหาคม 2561 อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ไอที หลักสูตร "การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ ด้วย QR Code" ที่ รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีท่านทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกอบจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียน และบุคลากรครู จำนวน 100 คน
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป