เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : ร้อยเอ็ดจัดกิจกกรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
 
 • pic_news/2174_images_30_08_2018_09_20_0640410004_1635726713206180_4281793209668993024_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2174_images_30_08_2018_09_20_0640305162_1635726299872888_1588123303690633216_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2174_images_30_08_2018_09_20_0640301281_1635726233206228_6799818005715877888_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2174_images_30_08_2018_09_20_0640304837_1635727053206146_4662008964823646208_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2174_images_30_08_2018_09_23_28Image_c2e857c.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2174_images_30_08_2018_09_23_28S_8491594198000.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2174_images_30_08_2018_09_23_28S_8491522604144.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2174_images_30_08_2018_09_23_28S_8491425158209.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2174_images_30_08_2018_09_23_29S_8491594723281.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2174_images_30_08_2018_09_23_29S_8491424973749.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2174_images_30_08_2018_09_23_29S_8491420687484.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2174_images_30_08_2018_09_23_29S_8491369470557.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2174_images_30_08_2018_09_23_30S_8491301219707.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 30 ส.ค. 2561 09:19:54    อ่าน (000068)
             วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่เวทีกลางแจ้ง ถนนรัชชูปการ หน้าโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดและบริเวณคลองคูเมือง นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมจิตอาสา ?เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ?เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วย ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษาพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาชาวร้อยเอ็ด ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ?เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ? ร่วมทำความสะอาดบริเวณรอบคูคลองรอบเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ลงเรือท้องแบนร่วมทำความสะอาดบริเวณลำคลองรอบเมืองร้อยเอ็ดด้วย โดยได้มีการจัดเเบ่งโซนต่างๆ 5 โซน ให้แต่ละหน่วยรับผิดชอบทำความสะอาด ตัดแต่ง ตัดหญ้า กำจัดขยะ ทำให้เกิดความสะอาด สวยงาม น่าอยู่มากยิ่งขึ้น การจัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานนี้ เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคน ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ ให้มีความเจริญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร บรรจุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น #ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมจิตอาสา ?เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ? #ร้อยเอ็ดกับกิจกรรมจิตอาสา #ร้อยเอ็ดทำความดีด้วยหัวใจ cr.จังหวัดร้อยเอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป