เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : อบจ.ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ?เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ?
 
 • pic_news/2175_images_30_08_2018_11_45_3840330153_1119051048243797_6718238275909189632_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2175_images_30_08_2018_11_45_3840321159_1119051164910452_2082632661192409088_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2175_images_30_08_2018_11_45_3940309738_1119051601577075_5866505617836867584_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2175_images_30_08_2018_11_45_3940304837_1635727053206146_4662008964823646208_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2175_images_30_08_2018_11_45_3940251479_1635726453206206_7816220457241149440_o.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 30 ส.ค. 2561 11:45:07    อ่าน (000074)
             วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่เวทีกลางแจ้ง ถนนรัชชูปการ หน้าโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดและบริเวณคลองคูเมือง นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมจิตอาสา ?เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ?เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ นางจุรีพร สินธุไพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ?เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ? ร่วมทำความสะอาดบริเวณรอบคูคลองรอบเมืองร้อยเอ็ด ให้แต่ละหน่วยรับผิดชอบทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า กำจัดขยะ ทำให้เกิดความสะอาด สวยงาม การจัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานนี้ เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคน ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ ให้มีความเจริญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป