เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : อบจ.ร้อยเอ็ดต้อนรับปลัดปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดคนใหม่
 
 • pic_news/2179_images_04_09_2018_15_13_5940670790_1618871738224823_4192181929673490432_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2179_images_04_09_2018_15_13_5940661186_435779216945338_7615279192527077376_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2179_images_04_09_2018_15_14_0040653953_2140246962717228_3147920834207678464_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2179_images_04_09_2018_15_14_0040684973_294158174715112_6114141994626318336_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2179_images_04_09_2018_15_14_0040679802_2309860605919283_9002691703743709184_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2179_images_04_09_2018_15_14_0140929127_471531946675749_2804254327324016640_n.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 04 ก.ย. 2561 15:13:37    อ่าน (000112)
             วันที่ 3 กันยายน 2561 นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมข้าราชการลูกจ้าง ได้ต้อนรับปลัด อบจ.ร้อยเอ็ดคนใหม่ นายไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในโอกาศย้ายมารับตำแหน่งที่ อบจ.ร้อยเอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป