เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : กำหนดวันเวลาสถานที่ และข้อปฏิบัติในการสอบพนักงานจ้าง
Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 19 ก.ย. 2561 11:45:01    อ่าน (000221)
             กำหนดวันเวลาสถานที่ และข้อปฏิบัติในการสอบพนักงานจ้าง ดูรายละเอียในไฟล์แนบ PDF หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร 043511055
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
ไฟล์แนบ : Download
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป