เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Nutural Rubber Modified Asphaltic Concrete โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านสีแก้ว ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง - บ้านอนามัย ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 02 พ.ย. 2561 16:35:13    อ่าน (000039)
             ผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Nutural Rubber Modified Asphaltic Concrete โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านสีแก้ว ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง - บ้านอนามัย ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
ไฟล์แนบ : Download
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป