เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : การแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ ระดับจังหวัด ปี2561
 
 • pic_news/2306_images_20_11_2018_23_29_51FB_IMG_1542731265162.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2306_images_20_11_2018_23_29_52FB_IMG_1542731262064.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2306_images_20_11_2018_23_29_52FB_IMG_1542731241249.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2306_images_20_11_2018_23_30_27FB_IMG_1542731258843.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2306_images_20_11_2018_23_30_27FB_IMG_1542731238784.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2306_images_20_11_2018_23_30_27FB_IMG_1542731235597.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 20 พ.ย. 2561 23:29:24    อ่าน (000064)
             นายก อบจ.ร้อยเอ็ด เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ ระดับจังหวัด ปี 2561 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ระดับจังหวัด ปี 2561 ดร.สกล คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เปิดเผยว่า จากนโยบายของนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการการนำนักกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระบบการศึกษา หันมาสนใจการออกกำลังกาย เล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างเสริมพลานามัยที่ดี ห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตองค์รวมของนักเรียน มีการจัดการแข่งขันกีฬาหลายประเภทอย่างสม่ำเสมอ กระทรวงศึกษาธิการ จึงมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการ ?สพฐ เกมส์? เป็นการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับชาติ โดยการขับเคลื่อนงานด้านการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา ส่งเสริมการเล่นกีฬาในสถานศึกษา การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา และการแข่งขัน สพฐ.เกมส์ 7 ชนิดกีฬา ส่งเสริมการแสดงออกด้านกีฬาพัฒนาสู่นักกีฬามืออาชีพ โดยจะเข้าทำการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนักกีฬาจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เขต 2 และสำนักงานเขาพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 สำนรักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ใช้เวลาในการแข่งขันระหว่างวันที่ 20 ? 23 พฤศจิกายน 2561 นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของค์รวมของนักเรียน เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากปัญหาของสังคมลาก การเปลี่ยนแปลงของรวดเร็วของเทคโนโลยี ส่งผลให้การดำเนินชีวิตและสุขภาพของประชาชนยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น การต่อสู้ดิ้นรนแข่งขันทางสังคมและเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรม โดยมีแนวโน้มจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น หากประชาชนยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง อาจจะก่อให้เกิดความสูญเสีย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงาม จากสภาพดังกล่าว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างศักยภาพนักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป