เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : อบจ.พบประชาช ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง
 
 • pic_news/2339_images_30_11_2018_11_14_2685897.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2339_images_30_11_2018_11_14_2685900.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2339_images_30_11_2018_11_14_2685901.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2339_images_30_11_2018_11_14_2685902.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2339_images_30_11_2018_11_14_2685904.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2339_images_30_11_2018_11_14_2785906.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2339_images_30_11_2018_11_14_2785907.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2339_images_30_11_2018_11_14_2785908.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2339_images_30_11_2018_11_14_2785909.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2339_images_30_11_2018_11_14_2785928.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2339_images_30_11_2018_11_14_4885936.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2339_images_30_11_2018_11_14_4885935.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2339_images_30_11_2018_11_14_4885913.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2339_images_30_11_2018_11_14_4885931.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2339_images_30_11_2018_11_14_4885918.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2339_images_30_11_2018_11_14_4985917.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 30 พ.ย. 2561 11:14:02    อ่าน (000054)
             โครงการ อบจ.พบประชาช ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง วันที่28 พ.ย.2561 นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และนายไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะเจ้าหน้าที่ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โดยกองสาธารณสุขได้นำรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ออกตรวจสุขภาพให้กับประชาชน กองช่างได้นำเครื่องจักรปรับเกรดถนนเพื่อการสัญจรของประชาชนเป็นไปได้โดยสะดวก อีกทั้งยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การนวดแผนไทย การปรึกษากฏหมาย กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมดนตรีกลางแจ้ง การแสดงสินค้าโอท็อป การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป