เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : โครงการขุดลอกวัชพืชหนองหญ้าม้า
 
  • pic_news/2360_images_18_12_2018_17_02_051545127069610.jpg

    Orange Fish
  • pic_news/2360_images_18_12_2018_17_02_051545127067820.jpg

    Orange Fish
  • pic_news/2360_images_18_12_2018_17_02_051545127065959.jpg

    Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 18 ธ.ค. 2561 17:01:44    อ่าน (000053)
             โครงการขุดลอกวัชพืชหนองหญ้าม้าดำเนินการโดย กองช่างได้รับการสนับสนุนแรงงานจากชลประทานร้อยเอ็ดและชาวบ้านรอบเมือง
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป