เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
 
  • pic_news/2361_images_18_12_2018_17_04_231545127137336.jpg

    Orange Fish
  • pic_news/2361_images_18_12_2018_17_04_231545127133010.jpg

    Orange Fish
  • pic_news/2361_images_18_12_2018_17_04_231545127128868.jpg

    Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 18 ธ.ค. 2561 17:04:04    อ่าน (000056)
             วันที่ 18 ธันวาคม 2561นางจุรีพร สินธุไพร รองนายก อบจ.ผู้แทนนายก อบจ.ร้อยเอ็ด เข้าประชุม คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมลานไทร สนง. กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป