เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน ศพด.บ้านไทรทอง อ.เกษตรวิสัย
 
 • pic_news/2362_images_19_12_2018_10_12_51p1cuvnamql1o0615g4r7n15227737.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2362_images_19_12_2018_10_12_51p1cuvnamql15eu1p6i5bgji61u3s6.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2362_images_19_12_2018_10_12_51p1cuvnamqm199q9uo15mn161u1srnd.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2362_images_19_12_2018_10_12_51p1cuvnamqmk5p1a321nsp1di8qhg.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2362_images_19_12_2018_10_12_51p1cuvnamqml26g0r90o1714jsak.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 19 ธ.ค. 2561 10:12:40    อ่าน (000056)
             วันที่ 17 ธ.ค. 61 TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน ศพด.บ้านไทรทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป