เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน ศพด.บ้านฮ่องทราย อ.เกษตรวิสัย
 
 • pic_news/00002363_images_19_12_2018_10_48_42p1cut48eom1m7v15792ah1trq1bqcq.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00002363_images_19_12_2018_10_48_42p1cut48eon1g8g1acqfpd8951rb3u.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00002363_images_19_12_2018_10_48_42p1cut48eok1aon1urq75j1lr71cenc.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00002363_images_19_12_2018_10_48_42p1cut48eokde1tfk5jr13cp5asb.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00002363_images_19_12_2018_10_48_42p1cut48eom1hunute1ro3qcv1gi0o.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 19 ธ.ค. 2561 10:48:22    อ่าน (000067)
             กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน ศพด.บ้านฮ่องทราย อ.เกษตรวิสัย
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป