เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : กิจกรรมแยกก่อนทิ้ง ลดขยะ ลดมลพิษ
 
 • pic_news/2392_images_10_01_2019_11_46_57198224.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2392_images_10_01_2019_11_46_58198278.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2392_images_10_01_2019_11_46_58198267.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2392_images_10_01_2019_11_46_58198258.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2392_images_10_01_2019_11_46_58198244.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 10 ม.ค. 2562 11:46:41    อ่าน (000090)
             วันที่ 9 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมแยกก่อนทิ้ง ลดขยะ ลดมลพิษ เพื่อรนรงค์ ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการแยกขยะเพื่อลดมลพิษโดยยึดหลัก 3 ช. 1.ใช้น้อย 2.ใช้ซ้ำ 3.นำกลับมาใช้ใหม่ ณ บริเวณบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป