เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย
 
  • pic_news/2395_images_11_01_2019_10_38_26QR1.jpg

    Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 11 ม.ค. 2562 10:38:14    อ่าน (000076)
             คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า กระทรวงการต่างประเทศขอความอนุเคราะห์ให้กระทรวงมหาดไทยเผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเชียน ของไทย เพื่อสร้างการรับรู้ให้กว้างขวางตั้งแต่บัดนี้และตลอดช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2562 (วันที่ 1 ม.ค. ? 31 ธ.ค. 2562 ) สามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code นี้
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป