เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : กองสาธารณสุข อบจ.ร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการจัดการขยะอันตรายชุมชน ประจำปี 2563 โซนใต้
 
 • pic_news/3598_images_22_05_2020_09_26_1397793154_3027566267279307_5096993610360946688_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3598_images_22_05_2020_09_26_1397122075_3027565827279351_6090116793681051648_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3598_images_22_05_2020_09_26_1397028320_3027567110612556_1659896605253304320_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3598_images_22_05_2020_09_26_1497010772_3027565990612668_2783308978707234816_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3598_images_22_05_2020_09_26_1496781789_3027566493945951_2269501375366823936_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3598_images_22_05_2020_09_26_1496683211_3027565667279367_3059150762211803136_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3598_images_22_05_2020_09_26_1496551671_3027566903945910_2839637354535190528_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3598_images_22_05_2020_09_26_1496715371_3027566360612631_2857426859967119360_o.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 22 พ.ค. 2563 09:25:51    อ่าน (000048)
             15 พ.ค. 2563 กองสาธารณสุข อบจ.ร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการจัดการขยะอันตรายชุมชน ประจำปี 2563 โซนใต้ ประกอบด้วย 7 อำเภอ ได้แก่ อ.เกษตรวิสัย อ.ปทุมรัตต์ อ.โพนทราย อ.เมืองสรวง อ.พนมไพร อ.สุวรรณภูมิ และอ.หนองฮี เพื่อดำเนินการขนถ่ายขยะอันตรายไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ณ ทต.เมืองสรวง รวบรวมปริมาณขยะอันตรายชุมชนได้จำนวน 5.2 ตัน
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป