เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : อบจ.ร้อยเอ็ด ติดตั้งสุขาชั่วคราว สำหรับผู้อพยพประสบภัยน้ำท่วม
 
  • pic_news/3044_images_05_09_2019_09_26_1123.jpg

    Orange Fish
  • pic_news/3044_images_05_09_2019_09_26_1124.jpg

    Orange Fish
  • pic_news/3044_images_05_09_2019_09_26_1125.jpg

    Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 05 ก.ย. 2562 09:25:59    อ่าน (000040)
             อบจ.ร้อยเอ็ด ติดตั้งสุขาชั่วคราว สำหรับผู้อพยพประสบภัยน้ำท่วม บ้านท่าโพธิ์ ท่างาม ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป