เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : อบจ.มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเกษตรวิสัย
 
 • pic_news/3099_images_19_09_2019_10_36_1769970771_1388427977972768_3757664086951723008_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3099_images_19_09_2019_10_36_1870095149_1388428341306065_2251044681125199872_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3099_images_19_09_2019_10_36_1870201705_1388428614639371_5578571422629888000_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3099_images_19_09_2019_10_36_1870397750_1388428507972715_9016880063781535744_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3099_images_19_09_2019_10_36_1970708533_1388428561306043_7628055023720595456_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3099_images_19_09_2019_10_36_1970742138_1388428117972754_2201764668752527360_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3099_images_19_09_2019_10_36_1970912521_1388428131306086_1223691922715967488_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3099_images_19_09_2019_10_36_2070929097_1388428291306070_2776659321361006592_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3099_images_19_09_2019_10_36_2070972356_1388428651306034_3084496566816342016_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3099_images_19_09_2019_10_36_2071079931_1388428457972720_4073768001990557696_o.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 19 ก.ย. 2562 10:35:49    อ่าน (000067)
             นายก อบจ.ร้อยเอ็ด นำผู้บริหารข้าราชการ พนักงาน อบจ.มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคร้อยเอ็ด นายทรรศยุ ไชยรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 200 ราย โดยมีนายไพบูลย์ แน่นอุดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง นำผู้ประสบภัย จำนวน 200 คน โดยนายนัฒวัฒน์ จีนภักดี สมาชิกสภาองค์การงรติหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมมอบถุงยังชีพ เวลา 11.00 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายทรรศยุ ไชยรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 200 ราย โดยมีนางจุรีพร เอื้อไพจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมมอบถุงยังชีพ เวลา 12.00 น. นายทรรศยุ ไชยรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายจากนายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางไปมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลกู่กาสิงห์ โดยมีนายมานะ เหนือโท สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ นำผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 50 ราย มารับมอบถุงยังชีพจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายก อบจ.ร้อยเอ็ด นำผู้บริหารข้าราชการ พนักงาน อบจ.มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอจังหาร อำเภออาจสามารถ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายทรรศยุ ไชยรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 475 ราย โดยมีนายอาคม เฉลิมแสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอจังหาร ร่วมมอบถุงยังชีพ เวลา 14.00 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายทรรศยุ ไชยรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บ้านเปลือย ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ จำนวน 200 ราย โดยมีนายถาวร ตรีบุญเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภออาจสามารถ ร่วมมอบถุงยังชีพ เวลา 15.00 น. เดินทางไปมอบถุงยังชีพ ที่วัดบ้านโพธิ์ชัน ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จำนวน 399 ราย โดยมีนายเดชศักดิ์ โพธิศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอเสลภูมิ ร่วมมอบถุงยังชีพ นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ทำการซ่อมสะพานที่ขาดจากกระแสน้ำเสร็จแล้วไปหลายจุด และจะทำการซ่อมสะพาน ถนนที่เหลือให้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก และอีกอย่างหนึ่งอยากจะช่วยเหลือในเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่จะปลูกต่อหลังจากน้ำลด แต่ติดขัดเรื่องระเบียบกฎหมาย อบจ.เคยจัดซื้อแต่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินบอกว่าไม่สามารถจัดซื้อได้ ซึ่งขณะนี้กำลังหาทางช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าว
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป