เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : นายก อบจ.ร้อยเอ็ด นำผู้บริหารข้าราชการ พนักงาน อบจ.มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่
 
 • pic_news/3129_images_02_10_2019_11_59_5970869972_1396594380489461_6329853840849895424_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3129_images_02_10_2019_11_59_5970894522_1396594530489446_433690473106767872_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3129_images_02_10_2019_12_00_0070932078_1396594413822791_4524028360141045760_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3129_images_02_10_2019_12_00_0071015852_1396595313822701_7385735786378821632_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3129_images_02_10_2019_12_00_0071034808_1396594827156083_1871908891202158592_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3129_images_02_10_2019_12_00_0171947416_1396595027156063_6955889605354717184_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3129_images_02_10_2019_12_00_0171857248_1396594557156110_7469852171115167744_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3129_images_02_10_2019_12_00_0171152533_1396593487156217_981083024189816832_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3129_images_02_10_2019_12_00_0271570254_1396595557156010_1574040002847834112_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3129_images_02_10_2019_12_00_0271143192_1396595080489391_6804840776695021568_o.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 02 ต.ค. 2562 11:59:28    อ่าน (000049)
             นายก อบจ.ร้อยเอ็ด นำผู้บริหารข้าราชการ พนักงาน อบจ.มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลหน่อม ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ อำเภอทุ่งเขาหลวงทุกตำบล วันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายอรุณ ชัชพลชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภออาจสามารถ นำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อมอบให้ผู้ประสบอุกภัยบ้านโนนสมบูรณ์และบ้านหน่อม จำนวน 394 ราย เวลา 10.00 น.เดินทางไปมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดบ้านเป้า ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ จำนวน 328 ราย เวลา 12.00 น.เดินทางไปมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวง 5 ตำบล รวม 500 ราย โดยมีนายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ นายอนุชิต ภาระเวช เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวจุฬาลักษณ์ นาเมืองรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นาย เอกโอสถ รักเอียด นายอำเภอทุ่งเขาหลวง ร่วมมอบถุงยังชีพในครั้งนี้
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป