เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : มอบพันธุ์ข้าวปลูก กข49 ให้กับชาวบ้านที่ประสบอุกภัย
 
 • pic_news/3193_images_08_11_2019_08_59_39S__32907270.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3193_images_08_11_2019_08_59_39S__32907272.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3193_images_08_11_2019_08_59_39S__32907273.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3193_images_08_11_2019_08_59_39S__32907281.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3193_images_08_11_2019_08_59_40S__32907278.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3193_images_08_11_2019_08_59_40S__32907280.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 08 พ.ย. 2562 08:59:17    อ่าน (000124)
             นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้บริหาร อบจ. มอบพันธุ์ข้าวปลูก กข49 ให้กับชาวบ้านที่ประสบอุกภัย เทศบาลตำบลเขวา อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 96 ราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป