เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : แจกหน้ากากอนามัยในงานบุญผะเหวดร้อยเอ็ด
 
 • pic_news/3368_images_09_03_2020_08_54_27FB_IMG_1583648697821.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3368_images_09_03_2020_08_54_27FB_IMG_1583648682883.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3368_images_09_03_2020_08_54_27FB_IMG_1583648697821.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3368_images_09_03_2020_08_54_27FB_IMG_1583638022207.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 09 มี.ค. 2563 08:53:36    อ่าน (000048)
             วันที่ 7 มีนาคม 2563 นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายคม กนกนภากุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข นำหน้ากากอนามัยแบบผ้าแจกจ่ายพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน มหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่หน้าประตูสาเกตุ บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป