เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564
 
 • pic_news/4439_images_08_04_2021_10_43_08169130828_3933430310026227_5230147288392985089_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/4439_images_08_04_2021_10_43_07169143942_3933429743359617_7672580078308769012_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/4439_images_08_04_2021_10_43_07169115776_3933428466693078_7791952159185518417_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/4439_images_08_04_2021_10_43_07169065489_3933429026693022_1440221449123339676_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/4439_images_08_04_2021_10_43_06169519941_3933430286692896_5419178776837621987_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/4439_images_08_04_2021_10_43_07169177948_3933427570026501_6981675422184706074_n.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 08 เม.ย. 2564 10:42:47    อ่าน (000010)
             วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 หลักสูตร ?การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน? โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 330 คน หลังจากเปิดโครงการ ได้ให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รดน้ำขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป