เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  • pic_news/4139_images_17_11_2020_16_06_23ban-na002.jpg

    Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 17 พ.ย. 2563 16:06:18    อ่าน (000439)
             ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลือกตั้งวันที่ 20 ธันวาคม 2563
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป