เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : เผยแพร่สัญญาจ้างเหมาจัดทำหนังสือ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562, จัดทำแฟ้มบัญชีรายชื่่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.รอ.และสมาชิกสภา อบจ.รอ.,จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 24 พ.ย. 2563 14:16:15    อ่าน (000010)
             เผยแพร่สัญญาจ้างเหมาจัดทำหนังสือ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562, จัดทำแฟ้มบัญชีรายชื่่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.รอ.และสมาชิกสภา อบจ.รอ.,จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
ไฟล์แนบ : Download
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป