เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : นายก อบจ.มอบเกียรติบัตรบุคลากรต้นแบบ อบจ.
 
 • pic_news/4302_images_15_02_2021_20_52_26FB_IMG_1613396924894.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/4302_images_15_02_2021_20_52_26FB_IMG_1613396921729.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/4302_images_15_02_2021_20_52_26FB_IMG_1613396939288.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/4302_images_15_02_2021_20_52_26FB_IMG_1613396915907.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/4302_images_15_02_2021_20_52_26FB_IMG_1613396964631.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/4302_images_15_02_2021_20_52_26FB_IMG_1613396969843.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/4302_images_15_02_2021_20_52_26FB_IMG_1613396972568.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 15 ก.พ. 2564 20:51:30    อ่าน (000025)
             15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2564 1. กลุ่มข้าราชการ ได้แก่ นางสาวพิศเพลิน พันธุ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ 2. กลุ่มข้าราชการครูและบุคบากรทางการศึกษษ ได้แก่ นางปาริชาติ ซาชิโย ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 3. กลุ่มลูกจ้างประจำ ได้แก่ นายสมัย สังฆะมณี ตำแหน่งช่างไฟฟ้า สังกัดกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4. กลุ่มพนักงานจ้าง ได้แก่ นายสุวิทย์ สมุทรเขต ตำแหน่งคนสวน สังกัดกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและผ่านเกณฑ์การประเมิณทั้ง 9 ราย ________________ พร้อมทั้งมอบนโยบายการบริหารงานให้กับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป