:: ข่าวประกาศ (งานบุคคล)

กรอกข้อมูลที่ต้องการ ค้นหา
Card image cap

รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม การจัดการความรู้ KM


รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม การจัดการความรู้ KM นายเสฏฐวุฒิ ฝ่ายพลแสน

ดูรายละเอียด
Card image cap

รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม การจัดการความรู้ KM นางสมปอง ฤทธิ์ทรงเมือง


รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม การจัดการความรู้ KM นางสมปอง ฤทธิ์ทรงเมือง

ดูรายละเอียด
Card image cap

รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม การจัดการความรู้ KM


รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม การจัดการความรู้ KM นางละอองดาว ตรีทศ

ดูรายละเอียด
Card image cap

รายงานการเข้ารับการฝึกอบรม


รายงานการเข้ารับการฝึกอบรม การจัดการความรู้ KM หัวข้อ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน

ดูรายละเอียด
Card image cap

รายงานผลการอบรมเข้ารับการฝึกอบรม การจัดการความรู้ KM หัวข้อ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน


รายงานผลการอบรมเข้ารับการฝึกอบรม การจัดการความรู้ KM หัวข้อ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หลักสูตรเจ้าพนักงานป้อง

ดูรายละเอียด
Card image cap

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ดูรายละเอียด