:: ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย อบจ.ร้อยเอ็ด

กรอกข้อมูลที่ต้องการ ค้นหา
Card image cap

รายงานแสดงผลการดำเนินงานการเงินไตรมาส 2


รายงานแสดงผลการดำเนินงานการเงินไตรมาส 2 งวดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

ดูรายละเอียด
Card image cap

รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน


รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ดูรายละเอียด
Card image cap

รายงานแสดงผลการดำเนินงานการเงิน ไตรมาสที่1


รายงานแสดงผลการดำเนินงานการเงิน ไตรมาสที่1

ดูรายละเอียด
Card image cap

รายงานแสดงผลการดำเนินงานการเงินไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2564


รายงานแสดงผลการดำเนินงานการเงิน เดือน 1กรกฏาคม - 30 กันยายน 2564

ดูรายละเอียด
Card image cap

ประชาสัมพันธ์งบการเงินไตรมาสที่ 3


ประชาสัมพันธ์งบการเงินไตรมาสที่ 3

ดูรายละเอียด
Card image cap

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง


การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามแผนการประเมินความเสี่ยง

ดูรายละเอียด