:: ข่าวประกวดราคา

กรอกข้อมูลที่ต้องการ ค้นหา
Card image cap

จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ (Sound Lab) โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด


จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ (Sound Lab) โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ดูรายละเอียด
Card image cap

เผยแพร่ราคากลางตามแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านขี้เหล็ก ตำบลอุ่มเม้า - บ้าหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


เผยแพร่ราคากลางตามแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านขี้เหล็ก ตำบลอุ่มเม้า - บ้าหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อ

ดูรายละเอียด
Card image cap

ประกวดราคาซื้อค่าอาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 2/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาซื้อค่าอาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 2/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดูรายละเอียด
Card image cap

เผยแพร่สัญญาซื้อผ้าหมึกพร้อมตลับสำหรับพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มัสิทธืเลือกตั้งนายก อบจ รอ


เผยแพร่สัญญาซื้อผ้าหมึกพร้อมตลับสำหรับพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มัสิทธืเลือกตั้งนายก อบจ รอ

ดูรายละเอียด
Card image cap

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าหมึกพร้อมตลับสำหรับพิมพ์บัญชีรายชื่อผู็มีสืทธิเลือกตั้ง นายกอบจ.รอ ?


เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าหมึกพร้อมตลับสำหรับพิมพ์บัญชีรายชื่อผู็มีสืทธิเลือกตั้ง นายกอบจ.

ดูรายละเอียด