เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวเด่น อบจ.ร้อยเอ็ด
  อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี    อ่าน (000000)  
อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ไวนิยมพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอธวัชบุรี นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค
 
  วันที่ : 25 พ.ค. 2561 14:52:40 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประชุมเพื่อติดตามการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน    อ่าน (000007)  
วันที่ 18 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ฝ่ายนิเทศและประเมินผลการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดการประชุมเพื่อติดตามการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ณ. ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รอ
 
  วันที่ : 21 พ.ค. 2561 10:20:35 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กองช่าง นำเครื่องจักรกลปรับเกรดถนนในเขต อ.จตุรพักรพิมาน    อ่าน (000014)
กองช่าง นำเครื่องจักรกลปรับเกรดถนนในเขต ต.อีง่อง อ.จตุรพักรพิมาน ตามโครงการ อบจ.พบประชาชน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
 
  วันที่ : 17 พ.ค. 2561 19:34:35 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์พระราชา    อ่าน (000011)
วันนี้ 17 พ.ค. 2561 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผวจ.รอ. มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ.รอ. เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) และแถลงข่าวการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์พระราชาและผู้นำจิตอาสาประชารัฐเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2
 
  วันที่ : 17 พ.ค. 2561 19:30:47 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน    อ่าน (000029)
อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 ณ วัดบ้านหนองบัว ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดจังร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายอนิวรรต วรเชษฐ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน นางสิร
 
  วันที่ : 17 พ.ค. 2561 19:27:29 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา    อ่าน (000016)
14 พฤษภาคม 2561 นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 15 พ.ค. 2561 15:04:42 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รองนายก อบจ.เปิดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง    อ่าน (000021)
รองนายก อบจ.เปิดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์แห่งความสุขขของประชาชน วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณวัดอุทกวนาราม บึงมะอึ ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็
 
  วันที่ : 26 เม.ย. 2561 21:19:45 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชนเทศบาลตำบลเมืองไพร    อ่าน (000018)
อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองไพร ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดจังร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายเดชศักดิ์ โพธิศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอเสลภูมิ นายประเทือง เพชรโรจน์ รอง
 
  วันที่ : 26 เม.ย. 2561 12:47:38 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรราช    อ่าน (000020)
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนำข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะสมเ
 
  วันที่ : 25 เม.ย. 2561 19:56:27 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  จังหวัดร้อยเอ็ดออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.    อ่าน (000024)
จังหวัดร้อยเอ็ดออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชน วันนี้ ( 19 เม.ย. 61) นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรมการออกหน่วยให้บริการประชาชนของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ที่ โรง
 
  วันที่ : 20 เม.ย. 2561 09:52:41 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน ต.รอบเมือง อ.หนองพอก    อ่าน (000020)
อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน วันที่18เมษายน 2561 เวลา 10.00 ณ ต.รอบเมือง อ.หนองพอกจังหวัดจังร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชนะ สุจารี สมาชิกสภาฯ อบจ.เขตอำเภอหนองพอก นายประเทือง เพชรโรจน์ รองปลัดอง
 
  วันที่ : 20 เม.ย. 2561 09:47:59 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กองช่าง อบจ.เกรดถนน ต.รอบเมือง อ.หนองพอก    อ่าน (000032)
กองช่าง อบจ.ร้อยเอ็ดได้นำเครื่องจักรปรับเกรดถนนในพื้นที่ตำบลรอบเมือง ตามโครงการอบจ.พบประชาชน ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 20 เม.ย. 2561 09:44:26 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในสเตจที่ 6    อ่าน (000028)
การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในสเตจที่ 6 วันนี้ (6 เมษายน 2561) เวลา 08.25 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรร
 
  วันที่ : 08 เม.ย. 2561 12:42:20 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  พิธีถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์    อ่าน (000025)
วันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประกอบพิ
 
  วันที่ : 08 เม.ย. 2561 12:38:02 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด นำข้าราชการพนักงาน อบจ.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์    อ่าน (000053)
ปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด นำข้าราชการพนักงาน อบจ.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันทำความสะอาดบ้านเมืองให้สะอาดและสวยงาม เตรียมรับนักท่องเที่ยวและนักปั่นแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 63 พรรษา 2 เมษายน 2561
 
  วันที่ : 03 เม.ย. 2561 17:03:48 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป