เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวเด่น อบจ.ร้อยเอ็ด
  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562    อ่าน (000001)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ข้าราชการ พนักงาน และนักเรียน ร่วมกิจกร
 
  วันที่ : 17 พ.ค. 2562 11:53:17 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562    อ่าน (000002)  
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562
 
  วันที่ : 16 พ.ค. 2562 09:39:25 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน ต.ป่าสังข์    อ่าน (000000)  
อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 90.00 ณ ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด นำทีม ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน โดยมีนายเมฆินทร์
 
  วันที่ : 16 พ.ค. 2562 09:32:50 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  TK Park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ    อ่าน (000002)
TK Park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด TK Park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้กับน้องๆ หนูๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหว
 
  วันที่ : 14 พ.ค. 2562 16:01:54 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.เปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างสถานีขนส่งโพนทอง    อ่าน (000007)
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างภายใน สถานีขนส่งอำเภอโพนทอง เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการ ซึ่งสถานีขนส่งอำเภอโพนทองอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 07 พ.ค. 2562 15:28:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ช่วงบ่ายวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒    อ่าน (000014)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ช่วงบ่ายวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในช่วงบ่ายวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายมังกรยนต์ ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธ
 
  วันที่ : 07 พ.ค. 2562 10:20:28 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.นำน้ำอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือประชาชนในเขต อ.เกษตรวิสัย    อ่าน (000005)
กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.ร้อยเอ็ด นำน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชน บ้านจานทุ่ง ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย
 
  วันที่ : 01 พ.ค. 2562 18:59:45 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เชิญร่วมตอบแบบสอบถามในระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ประจำปี2562    อ่าน (000007)
เชิญร่วมตอบแบบสอบถามในระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ประจำปี2562 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ระบบ ITAS ตามQR-CODE นี้
 
  วันที่ : 01 พ.ค. 2562 14:52:25 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  พิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช    อ่าน (000012)
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.09 น. ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม(ชั้น๒) โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำข้าราชการการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถ
 
  วันที่ : 26 เม.ย. 2562 10:37:44 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.ร่วมพิธีเวียนเทียนน้ำอภิเษก ณ วัดบึงพลานชัย ร้อยเอ็ด    อ่าน (000046)
วันที่ 9 เมษายน 2562องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีเวียนเทียนน้ำอภิเษก ณ วัดบึงพลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 09 เม.ย. 2562 18:33:08 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  โครงการกำจัดขยะอันตราย    อ่าน (000028)
โครงการกำจัดขยะอันตรายโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โซนเมืองร้อยเอ็ด ขยะอันตรายชุมชนที่รวบรวม ได้แก่ หลอดไฟทุกชนิด แบตเตอรี่/ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี ในวันที่ 19 มีค.62 สามารถรวบรวมขยะอันตรายชุมชนได้ 3 ตัน
 
  วันที่ : 20 มี.ค. 2562 13:38:45 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  โครงการกำจัดขยะอันตรายชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000021)
อบจ.ร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการกำจัดขยะอันตรายชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด โซนกลาง ได้แก่ อ.ธวัชบุรี อ.เสลภูมิ อ.ทุ่งเขาหลวง ขยะอันตรายชุมชนที่รวบรวม ได้แก่ หลอดไฟทุกชนิด แบตเตอรี่/ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี ในวันที่ 14 มีค.62 สามารถรวบรวมขยะอันตรายชุมชนได้ 4 ตัน
 
  วันที่ : 18 มี.ค. 2562 11:34:36 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย    อ่าน (000028)
วันท้องถิ่นไทย นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายจากนายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำผู้บริหารข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 18 มี.ค. 2562 11:31:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  โครงการกำจัดขยะอันตราย    อ่าน (000021)
โครงการกำจัดขยะอันตราย ดำเนินการโดยกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวบรวมขยะอันตรายไปกำจัดให้ถูกหลักวิชาการต่อต่อไป
 
  วันที่ : 14 มี.ค. 2562 10:53:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  จังหวัดร้อยเอ็ด จัดแถลงข่าว การจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ดประจำปี 2562    อ่าน (000052)
จังหวัดร้อยเอ็ด จัดแถลงข่าว การจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ดประจำปี 2562 สร้างการรับรู้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ เสริมสร้างความรักความสามัคคี และอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น. ที่ลานพระพุทธโคดมเกาะกลางบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็
 
  วันที่ : 25 ก.พ. 2562 13:05:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป